Odstředivá čerpadla

Odstředivé čerpadlo využívá účinku odstředivé síly ke zrychlení čerpaného média, které se následně zbrzdí v difuzoru. Jeho zbrzděním se získaná přemění na energii tlakovou. Přeměna probíhá se ztrátou.

Odstředivé čerpadlo se skládá z oběžného kola s lopatkami, které kinetická se otáčí v spirálovité komoře. Kapalina vstupuje do čerpadla u osy rotoru a vystupuje na jeho obvodu. Průtok je možné jednoduše regulovat ve výtlačném potrubí.

Společnost DEBEM se zaměřuje na výrobu plastových odstředivých čerpadel v PP, PVDF ve vodivém a nevodivém provedení pro čerpání agresivních kapalin. MB čerpadla jsou speciálně konstruována pro náročné aplikace s vysokou okolní vlhkostí a potencionálním výbušným prostředím. (Atex Certification zóna 1 a 2)

Typy čerpadel

Výhody odstředivého čerpadla

  • Jednoduchá konstrukce bez ventilů, vhodné pro čerpání suspenzí
  • Nekovová konstrukce – PP/PVDF/PP vodivé a nevodivé provedení
  • Mezi hnací motor a čerpadlo netřeba zařazovat převodovku
  • Rovnoměrný tok kapaliny
  • Jednoduchá regulace průtoku
  • Snadná a ekonomická údržba
  • Viskozita do 500cps
  • Provozní teplota PP min +3 °C/max 65 °C max + 95 °C.
  • max 65°C max +95°C.